Cíle programů

Posílení sebedůvěry

vytvořenízájemné důvěry a posílení spolupráce
navazování neformálních vztahů
překonávání překážek
pochopení týmových rolí prožitkem
zvládání změn a krizových situací
rozvoj kreativity, schopností hledat nestandardní řešení
přijímání odpovědnosti
vytvoření či posílení týmové sounáležitosti
osobnostní rozvoj
aktivní odpočinek

Vytvoření vzájemné důvěry a posílení spolupráce 

Navazování neformálních vztahů 

Překonávání překážek 

Pochopení týmových rolí prožitkem

Zvládání změn a krizových situací

Rozvoj kreativity, schopností hledat nestandardní řešení

Přijímání odpovědnosti

Vytvoření či posílení týmové sounáležitosti 

Osobnostní rozvoj

Aktivní odpočinek

 

Outdoorové a indoorové programy se plánují a provádějí dle požadavků zákazníka a jsou s ním neustále konzultovány, obvykle i v průběhu vlastní akce. Na přání zadavatele a s naší vzájemnou konzultací jsme totiž schopni vypracovat program tak, aby bylo vždy dosaženo očekávaného cíle a akce tak splnila svůj konkrétní účel. Velkou důležitost však přikládáme i neformálním částem, kde se přes pocit dobré nálady rozvíjí sounáležitost všech členů kolektivu.

 

Základním kritériem pro organizování takto náročné činnosti je profesionalita a vysoká úroveň našeho realizačního týmu včetně všech našich lektorů a instruktorů.