Koučování

alt
„Pokud chceme situaci změnit, potřebujeme změnit vlastní chování a myšlení “
Profesionální koučování
Je rozvoj koučovaného na základě osobního potenciálu a prohlubování dovedností, které koučovanému pomohou k efektivnějšímu, spokojenějšímu a úspěšnějšímu pracovnímu i osobnímu životu.
Využíváme metodu Results Coaching Systems propojenou s metodou PEARL coaching, které jsou postaveny na základě neurovědy a zachovávají přirozenou formu učení pro lidský mozek.
Sebepoznání a seberozvoj
Jak se vidím já
Jak mě vidí druzí
Jak využívat svého potenciálu při seberozvoji
Jak dlouhodobě pracovat na sebe sama
Pozitivní postoj
Změna osobních postojů a přístupů – z negativních na pozitivní
Dlouhodobé naplňování svých představ a přání

Profesionální koučování

„Pokud chceme situaci změnit, potřebujeme změnit vlastní chování a myšlení “

Je rozvoj koučovaného na základě osobního potenciálu a prohlubování dovedností, které koučovanému pomohou k efektivnějšímu, spokojenějšímu a úspěšnějšímu pracovnímu i osobnímu životu.Využíváme metodu Results Coaching Systems propojenou s metodou PEARL coaching, které jsou postaveny na základě neurovědy a zachovávají přirozenou formu učení pro lidský mozek.

 

Sebepoznání a seberozvoj

Jak se vidím já; Jak mě vidí druzí

Jak využívat svého potenciálu při seberozvoji

Jak dlouhodobě pracovat na sebe sama
 

Pozitivní postoj

Změna osobních postojů a přístupů – z negativních na pozitivní

Dlouhodobé naplňování svých představ a přání

 

Koučování a supervize v terénu

Přímá spoluúčast lektora/trenéra při práci manažera, obchodníka, vybraného pracovníka s cílem přenesení teoretických vědomostí a dovedností do denní praxe.

 

Koučování na základě CRM systému (práce s daty)

Efektivní práce s informacemi z trhu, terénu obchodníka

Umět využívat informace – být ve správný čas na správném místě

Systematická práce obchodníka se zákazníkem

Navyšování měřitelných obchodních výsledků