Sálové vzdělávání

alt

All the mentioned courses above are trained in English as well.

 

Sebepoznání a seberozvoj

„Pokud chceme situaci změnit, potřebujeme změnit vlastní chování a myšlení “

Jak se vidím já; Jak mě vidí druzí; Jak využívat svého potenciálu při seberozvoji;

Jak dlouhodobě pracovat na sebe sama

 

 Pozitivní postoj

Změna osobních postojů a přístupů – z negativních na pozitivní

Dlouhodobé naplňování svých představ a přání

 

Příprava na dlouhodobou spolupráci se zákazníkem

„Dávejme svým cílům šanci na úspěch.“

Cílování, určování strategií, termínování

Kroky obchodního jednání se zákazníkem

 

Profesionální komunikace po telefonu

„Mluvím pomaleji než myslí můj zákazník, myslím rychleji než on mluví.“

Telefonické sjednání osobní schůzky; Úspěšný prodej po telefonu

Komunikace s různými typy zákazníků v telefonu

Práce s konfliktními zákazníky při telefonické komunikaci

 

Psychologie prodeje

„Poznáním sebe sama se přiblížíme v chování a jednání těm druhým.“ 

Typy osobností zákazníků; Rozpoznání typů osobností zákazníků

Komunikace s jednotlivými typy osobností zákazníků

Tvorba vztahu se zákazníkem, vytvoření důvěry

 

Průběh obchodního jednání se zákazníkem

„Kdo dělá jen to, co dělal vždycky, taktéž dostává jen to, co dostával vždycky.“ 

Navázání vztahu se zákazníkem; Zjišťování potřeb, představ a přání; Cílená argumentace a prezentace

Zpracování námitek; Práce s cenou; Uzavření obchodu; Práce na dlouhodobé spolupráci se zákazníkem

 

Obchodní vyjednávání

„Dohody, jež nejsou postaveny na principu vzájemné výhodnosti,

nemívají dlouhého trvání.“

Vyjednávání výhra x výhra; Styly chování při vyjednávání; Jak pracovat na dohodě

Průběh efektivního vyjednávání

 

Rozvoj managementu (ředitelé, majitelé, vedoucí pracovníci)

„ Manažerem/vedoucím se člověk nerodí. Manažerem/vedoucím se člověk stáva. Jen je třeba si vybrat, zda budu úspěšným či oblíbeným. „

Já a moje pozice manažera/vedoucího; Typy manažerů; Styly vedení/řízení

Motivace podřízených; Řešení konfliktních situací v manažerské praxi

Efektivní práce s časem; Hodnocení pracovníků; Hodnotící pohovory

Cílené manažerské rozhovory

 

Rozvoj komunikace

„Nelze nekomunikovat. Každé chování je komunikace.

A proto, že neexistuje nechování, nemůže neexistovat komunikace.“

 Komunikace neverbální a verbální; Aktivní naslouchání a dotazování

Komunikační styly; Asertivní chování a jednání; Dovednost asertivní komunikace

Umění řešit konfliktní situace


Rozvoj týmové spolupráce

„ Neexistuje jedinec jako ideální pracovník, ale může existovat dokonalý tým.“

Rozdíly mezi skupinou a týmem (kolektivem); Týmové role a jejich využívání při práci v kolektivu

Komunikace v týmu s ohledem na cíle týmu; Práce a posilování týmového ducha

Vyjednávání v týmu směřující k dohodě

 

Koučování na základě CRM systému (práce s daty)

Efektivní práce s informacemi z trhu, terénu obchodníka

Umět využívat informace – být ve správný čas na správném místě

Systematická práce obchodníka se zákazníkem

Navyšování měřitelných obchodních výsledků

 

 

Realizace tajných nákupů

„Poznáním reality  se můžeme rozhodnout, jak s ní naložíme.“

Tajnými nákupy vám odkryjeme skutečnost, jak vaši lidé pro vás pracují, přistupují k zákazníkům, spolupodílejí se na obchodním výsledku.

Tajným nákupy vám pomůžeme zjistit co je třeba udělat pro zlepšení obchodních výsledků.

Tajnými nákupy budeme měřit výsledky práce vašich lidí.

Tajnými nákupy vám dopomůžeme k udržení dlouhodobé motivace členů obchodního týmu.