Zážitková pedagogika

Tvorba týmů (Team building)

Tyto druhy programů navrhujeme pro potřebu budování nových pracovních týmů, nebo pro oživení již zaběhlých a rutinně pracujících kolektivů.

 

Školení v přírodě (Outdoor training)

Modelové situace zasazené do přírodního prostředí jsou efektivní cestou při využití postupů a metod zážitkové pedagogiky a učení se vlastní zkušeností a prožitkem.

 

Výzvy (Challenge)

Cílem těchto typů programů je posunutí a posílení osobních limitů a potlačení případných obav prostřednictvím týmového výkonu. Skupina musí spolupracovat, aby dokázala splnit náročný úkol.

 

Hry (Games)

V této kategorii Vám nabízíme relaxační a sportovní pobyty zaměřené na odlehčení atmosféry a odstranění zábran v jednotlivých pracovních týmech.

 

Zábava (Fun)

Cílem těchto programů je pobavit, zaujmout, překvapit a pomocí společného zajímavého prožitku umožnit pracovníkům pozitivní identifikaci s firmou a jejími cíli.

 

Motivační cesty (Incentive travel)

V této oblasti nabízíme cesty spojené s odborným programem (veletrhy, kongresy apod.), cesty za odměnu pro nejlepší zaměstnance, např. prodejce. Nedílnou součástí jsou i relaxační a ozdravné pobyty.